O Perfi

Proizvodnja jaja u Zagorju dio je tradicije ovoga kraja, pa je sustavna i organizirana proizvodnja Perfa jaja u Donjoj Stubici logičan slijed takve tradicije već više od 60 godina.

Farma jaja smještena je u podnožju Medvednice, u rubnom dijelu Parka prirode Medvednica te je samim time, uz činjenicu da je Hrvatsko zagorje i dalje ekološki očuvano i zeleno područje, na idealnoj lokaciji. Stoga su Perfa jaja zaista „Sretna jaja našeg kraja“.

 

Uz navedenu lokaciju usred zelene prirode, koja je sama po sebi pogodnost za ovu proizvodnju, tvrtka nastoji uskladiti svoje poslovanje sa standardima koje propisuje Europska unija te su farme opremljene modernom tehnologijom.

 

Konstantna ulaganja u daljnji razvoj i prilagodba novim trendovima u proizvodnji stalna je orijentacija u Perfi.

Za to je zaslužan mlad i predan tim ljudi koji ulažu sav svoj radni entuzijazam u svakodnevne aktivnosti, ali i promišljanje o budućoj strategiji i razvoju u skladu sa svjetskim kretanjima.

Glavna je djelatnost tvrtke proizvodnja svježih jaja, a prateće djelatnosti, ključne za uspjeh glavne djelatnosti, jesu proizvodnja rasplodnih jaja te jednodnevne peradi.

 

Perfa svoju djelatnost obavlja putem četiri proizvodnje na tri lokacije:

Perfa bio – proizvodnja jaja u Donjoj Stubici i Donjoj Bistri

Bio-Vet – proizvodnja jaja u Daruvaru

Perfex peradarstvo – uzgoj koka nesilica u Daruvaru.

 

Prodaju i distribuciju jaja vrši Perfa Ovo.

Podjela jaja

Klasična Svježa jaja Perfa su iz obogaćenih kaveza.

Sretna jaja Perfa mogu biti bijela (snježno bijela Sretna jaja) i smeđa (smeđa Sretna jaja)

Najsretnija jaja Perfa pakiraju se samo po 6 i 10 komada i isključivo su od slobodnih nesilica.

Najsretnija bio jaja Perfa certificirana su jaja iz netretiranog i ekološki čistog područja, tzv. free range

Pakiranja prodajnih jedinica

Kartonske ambalaže za 6, 10, 12, 15 i 18 komada (PAP22)

Plastične ambalaže za 20 i 30 komada (PET1)

Perfa kvaliteta

S obzirom da je jaje u kategoriji osjetljivih proizvoda kod kojih je svježina iznimno važna, a namjena je svakodnevna za obitelj i djecu, jasnije je zašto je naglašen aspekt svježine i sigurnosti. Perfa jaja nositelj su oznake International Food Standard (IFS) kojom se garantira sljedivost proizvodnje jaja.

 

Također, sva Perfa jaja nositelj su oznake Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) sa znakom „Jaja hrvatskih farmi“. Posjedujemo i HACCP certifikat (ISO 9001:2008).